Tran Quang Hai sings with deep voice in the overtone singing style , 23/10/20

Tran Quang Hai sings with deep voice in the overtone singing style , 23/10/20

4 views•Oct 23, 202000ShareSaveQuangHai Tran 6.52K subscribers Tran Quang Hai sings with deep voice in the overtone singing style , 23/10/20 Trần Quang Hải dùng kỹ thuật hát đồng song thanh với giọng thật trầm ,23/10/20