TRAN QUANG HAI & the TUVAN band CHIRGUILCHIN, Paris 22.04.2019

IMG_20190422_200524_1.jpg

TRAN QUANG HAI & the CHIRGUILCHIN DE TOUVA au centre MANDAPA, 22.04.2019 PARIS avec la guide TATIANA

cof

TRAN QUANG HAI & BACH YEN avec le groupe toouvain CHIRGUILCHIN , Tatiana et un autre guide , centre MANDAPA , Paris , 22.04.2019

22.04.2019 TQH TUVA THROAT SINGER MANDAPA.jpg

TRAN QUANG HAI et un membre du groupe CHIRGUILCHIN de Touva, centre MANDAPA, Paris 22.04.2019

TRAN QUANG HAI & HOSOO , Paris, 2014

TRAN QUANG HAI was at the concert given by HOSOO and Transmongolia on Mongolian Music in Paris , March 25th 2014. This is the picture with Tran Quang Hai & Hosoo after the fantastic concert .

Trần Quang Hải chụp chung với Hosoo, người bạn Mông cổ sau khi xong buổi trình diễn nhạc Mông cổ tuyệt hay tại Paris, 25 tháng 3, 2014hosoo tqh 2014.jpg

Tran Quang Hai & Hosoo, Paris 2014