TRAN QUANG HAI ‘s workshop of overtone singing at EVOC, VIGONZA, ITALY , 22-23 march 2014.

TRAN QUANG HAI ‘s workshop of overtone singing at EVOC, VIGONZA, ITALY , 22-23 march 2014. Souvenir picture with all participants

Khóa dạy hát đồng song thanh của Trần Quang Hải tại trung tâm EVOC, tỉnh VIGONZA, xứ Ý , 22-23 tháng 3, 2014. Hình chụp tất cả học viên