Tran Quang Hai sings The Ode to Joy at Chùa Một Cột, Hanoi, VIETNAM

 

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy at Chùa Một Cột, Hanoi, VIETNAM

Published on Aug 1, 2010

TRẦN QUANG HẢI singswith overtone singing style The Ode to Joy, from the 9th Symphony by Beethoven at The One Column Pagoda (CHÙA MỘT CỘT) in Hà Nội, Việt Nam , on July 29 2010 .

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath at Van Miêu, Hanoi, Vietnam

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath at Van Miêu, Hanoi, Vietnam

Published on Apr 4, 2011

Trần Quang Hải sings the Ode to Joy with overtones in one breath at Văn Miếu Temple in Hà Nội, Việt Nam
Trần Quang Hải hát bài “Ca Khúc Niềm Vui” trích đoạn của Giao Hưởng số 9 của Beethoven bằng kỹ thuật hát đồng song thanh tại Văn Miếu , Hà Nội, ngày 5 tháng 4, 2011