TRAN QUANG HAI & ANNA MARIA HEFELE, in SALZBURG, AUSTRIA, 2016

IMG_3811.JPG

IMG_3812.JPG

Anna Maria Hefele is one of the best female overtone singers in the Western world .She started learning the throat singing in 2005.

TRAN QUANG HAI was  in Salzburg to participate in the international symposium “BRAIN & VOICE” . He met Anna Maria HEFELE , the refined overtone singer. Salzburg, Germany, August 26th 2016
TRẦN QUANG HẢI gặp nữ nhạc sĩ kiêm ca sĩ chuyên về hát đồng song thanh tại hội thảo quốc tế “ÓC và GIỌNG”. Salzburg, Áo quốc, 26 tháng 8, 2016