TRAN QUANG HAI ‘s workshop of OVERTONE SINGING in Cosenza, CALABRIA, ITALY, organized by Micol del Castillo and Lorenzo, May 30th 2014

TRAN QUANG HAI ‘s workshop of OVERTONE SINGING in Cosenza, CALABRIA, ITALY, organized by Micol del Castillo and Lorenzo, May 30th 2014

Khóa dạy hát đồng song thanh tại thành phố Cosenza, Calabria, Ý do Micol del Castillo và Lorenzo đồng tổ chức, ngày 30 tháng 5, 2014