Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath at Van Miêu, Hanoi, Vietnam

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath at Van Miêu, Hanoi, Vietnam

Published on Apr 4, 2011

Trần Quang Hải sings the Ode to Joy with overtones in one breath at Văn Miếu Temple in Hà Nội, Việt Nam
Trần Quang Hải hát bài “Ca Khúc Niềm Vui” trích đoạn của Giao Hưởng số 9 của Beethoven bằng kỹ thuật hát đồng song thanh tại Văn Miếu , Hà Nội, ngày 5 tháng 4, 2011